Sandarumo testas / akustiniai tyrimai / geologiniai tyrimai | UAB Tyrimų laboratorija

AKREDITUOTA LABORATORIJA
Akustinius tyrimus, pastatų sandarumo testus, patalpų higieninių rodiklių matavimus atliekame visoje Lietuvoje.

Laboratorijos akreditavimo srities informacija Nacionalinio akreditacijos biuro tinklapyje.

GEOLOGINIUS TYRIMUS atliekame vakarų Lietuvoje.

Lietuvos geologijos tarnybos išduotas leidimas tirti žemės gelmes 2020-06-12 Nr. 1834882.

Tiekėjų g. 19F, LT-97123, Kretinga

tyrimulaboratorija