Akustiniai matavimai ir tyrimai | UAB Tyrimų laboratorija

Akustiniai matavimai ir tyrimai

Profesionalūs ir kokybiški akustiniai tyrimai bei akustiniai matavimai visoje Lietuvoje. Turime sukaupę ilgametę, daugiau kaip 10 metų patirtį, tad tikrai galėsime padėti visais klausimais, susijusiais su akustiniais tyrimais, triukšmo, triukšmo lygio ar garso matavimais. Darbus atlieka tik kvalifikuoti ir patyrę specialistai. Jeigu nustatoma nepriimtina pastato garso klasė ar per didelis triukšmo lygis, teikiamos konsultacijos garso izoliacijos gerinimo klausimais.

Akustinius tyrimus atliekame visoje Lietuvoje. Užsakymą pateikti galite:


Pastato akustiniai matavimai ir garso klasės nustatymas

Pastatų akustiniai tyrimai

Prieš pripažįstant pastatą tinkamu naudoti turi būti nustatyta jo arba jo dalių faktinė garso klasė (A, B, C, D, E). Garso klasei nustatyti atliekami natūriniai akustiniai matavimai. Jų metu išmatuojamos ore sklindančio garso izoliavimo, smūgio garso izoliavimo, aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo rodiklių vertės. Atlikus akustinius matavimus pastatui nustatoma garso klasė ir suteikiamas garso klasifikavimo protokolas.


Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas

Matuojamas šių statinio inžinerinių sistemų keliamas triukšmas:

 • Vėdinimo sistemų, ventiliatorių;
 • Rekuperatorių;
 • Liftų;
 • Vandens šildytuvų, siurblių, kitos triukšmingos pagalbinės įrangos;
 • Šiukšlių vamzdžio;
 • Garažų vartų;
 • Šaldymo ir šildymo įrengimų;
 • Praustuvų, vonios, dušo, vandens čiaupo, unitazo, vandens sistemų skleidžiamų garsų;
 • Kitų inžinerinių įrenginių.

D.U.K (Dažniausiai užduodami klausimai)

Kokia akustinių tyrimų kaina?

Kiekvieno tyrimo kaina derinama individualiai, priklausomai nuo matavimų atlikimo vietos ir laiko, darbų apimties, paslaugos atlikimo termino.

Kokiais standartais remiantis bus atlikti akustiniai tyrimai?

UAB „Tyrimų laboratorija“ – Lietuvoje akredituota fizikinių matavimų laboratorija, todėl visi atliekami tyrimai vykdomi tik pagal Lietuvos bei Europos Sąjungos standartus:
Pastatų akustiniai matavimai

 • LST EN ISO 16283-1:2014; LST EN ISO 16283-1:2014/A1:2018 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.
  LST EN ISO 717-1:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.
 • LST EN ISO 16283-2:2015 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 2 dalis. Smūgio garso izoliacija“.
  LST EN ISO 717-2:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 2 dalis. Smūgio garso izoliavimas“.
 • LST EN ISO 16283-3:2018 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 3 dalis. Fasadų izoliavimas nuo garso“.
  LST EN ISO 717-1:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.
 • LST EN ISO 3382-2:2008; LST EN ISO 3382-2:2008/AC:2009 „Akustika. Patalpų akustinių parametrų matavimas. 2 dalis. Įprastinių patalpų aidėjimo trukmė“.

Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas

 • LST EN ISO 16032:2004 „Akustika. Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas. Ekspertinis metodas“.

Kokios garso klasės turi būti pastatas?

Pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003 naujai projektuojamų dvibučių, daugiabučių, blokuotų gyvenamųjų pastatų ir kai kurių triukšmui jautrių negyvenamųjų pastatų vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C.

Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė projektuojama statytojo (užsakovo) pageidavimu, tačiau ne žemesnė kaip E.

Kada geriausia atlikti pastato akustinį matavimą?

Baigiant apdailos darbus. Sienos turi būti nutinkuotos, gipso kartono plokštės pritvirtintos, grindų dangos paklotos, vidinės pertvaros įrengtos, įėjimo ir vidaus durys įstatytos (su tvarkingais slenksčiais), langai sureguliuoti.

Kada yra privaloma atlikti akustinį pastato matavimą?

Visiems naujai pastatytiems ar rekonstruotiems (renovuotiems, kapitaliai suremontuotiems) dvibučiams, daugiabučiams, blokuotiems gyvenamiesiems namams, taip pat kai kuriems gydymo, trumpalaikio apgyvendinimo arba mokymo paskirties pastatams.

Kas yra garso klasifikavimo protokolas?

Tai dokumentas, kurį išduoda akredituota laboratorija, atliekanti pastato natūrinius akustinius matavimus. Protokole yra nurodoma pastato ar jo dalių faktinė garso klasė, įvertinta pagal matavimų rezultatus.

Kas yra garso klasė?

Garso klasė išreiškia pastato apsaugos nuo triukšmo kokybę pagal STR 2.01.07:2003:
A – ypač gero akustinio komforto sąlygų klasė;
B – pagerinto akustinio komforto sąlygų klasė;
C – priimtino akustinio komforto sąlygų klasė;
D – nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė;
E – ribinio akustinio komforto sąlygų klasė;
Neklasifikuojama – specialioji klasė, informuojanti, kad pastato išorės akustinė aplinka gali apsunkinti SPD direktyvos 89/106/EEB [12.2] esminio reikalavimo Nr.5 „Apsauga nuo triukšmo” vykdymą.

Kokie darbų atlikimo terminai?

Terminai derinami individualiai priklausomai nuo matavimų atlikimo vietos, darbų apimties, kitų tuo metu vykdomų užsakymų kiekio. Įprastai į objektą atvykstame ir dokumentus parengiame per 5–10 d.d..

Ką reikia atlikti prieš atliekant akustinį testą?

Suderinti matavimo laiką su laboratorija ir visais pastato(-ų) savininkais, kad matavimo metu inžinieriai galėtų patekti į visas pastato patalpas. Patikrinti langus ir duris – matavimo metu turi būti galimybė visiškai uždaryti visus langus, įėjimo ir vidaus duris. Informuoti visus matavimo metu pastate galinčius būti asmenis, kad matavimo metu negalima triukšmauti, neturi veikti jokie triukšmą keliantys prietaisai. Taip pat žr. Kada geriausia atlikti pastato akustinį matavimą?

Kokie reikalingi dokumentai prieš atliekant akustinį testą?

Prieš matavimą laboratorijai reikia pateikti pastato kadastrinių matavimų bylą arba statinio projekto aukštų planus, kuriuose yra aiškiai nurodyti patalpų numeriai.