Protokolų autentiškumo tikrinimas

Autentiškas UAB Tyrimų laboratorija protokolas tai ELEKTRONINIS DOKUMENTAS, PASIRAŠYTAS GALIOJANČIU KVALIFIKUOTU ELEKTRONINIU PARAŠU.

UAB Tyrimų laboratorija darbuotojų, įgaliotų tvirtinti protokolus elektroniniu parašu, sąrašas:

  • laboratorijos vadovas Ramūnas Večerskis
  • technikos vadovas Vytautas Lapinskas

Parašų galiojimą ir duomenis galima patikrinti PDF failų peržiūros programoje Adobe Acrobat Reader DC spustelėjus „Signature panel“:

Elektroninio parašo tikrinimas

NEGALIOJA:

  • Protokolai be kvalifikuoto elektroninio parašo.
  • Protokolai, kuriuos pasirašė neįgalioti asmenys.
  • Antspauduoti, pasirašyti rašytiniu parašu protokolai.
  • Atspausdinti (popieriniai) protokolai.


Pastatų sandarumo ir akustikos protokolų autentiškumą taip pat galima patikrinti UAB Tyrimų laboratorija tinklapyje paspausdus žemiau esančias nuorodas: