Patalpų higieninių rodiklių matavimai

Dirbtinio ir natūralaus apšvietimo, patalpų mikroklimato matavimai

Matavimo metu įvertinamos darbo, gyvenamosios ir visuomeninės paskirties patalpų apšvietos ir šiluminės aplinkos charakteristikos.
Matavimai atliekami pagal akredituotus metodus, laikantis galiojančių higienos normų reikalavimų.


Vėdinimo sistemos oro srautų matavimai

Vėdinimo sistemos oro srauto matavimas

Nustatomi tikslūs vėdinimo sistemos oro srauto kiekiai, išduodamas vėdinimo pasas.