Sandarumo testas | UAB Tyrimų laboratorija

Sandarumo testas

Akredituotas pastatų sandarumo testas namams ar įvairaus tipo ir dydžio statiniams. Patyrę laboratorijos specialistai užtikrina aukščiausios kokybės paslaugas visoje Lietuvoje. Sandarumo testas, sandarumo bandymas ar sandarumo tyrimas – tai vienas ir tas pats procesas, kurio metu atliekami pastato sandarumo matavimai, aptinkamos nesandarios ir problematinės pastato vietos, nustatomas pastato sandarumo lygis bei išrašomas sandarumo bandymo protokolas.

Sandarumo testo eiga ir sistemų užsandarinimo pavyzdžiai

Sandarumo testus atliekame visoje Lietuvoje. Užsakymą pateikti galite:


Atliktų sandarumo testo darbų pavyzdžiai

Gyvenamojo pastato sandarumo testas

Individualaus gyvenamojo namo sandarumo testas

Sandarumo testas dideliame pastate

Sandarumo matavimas didelio ploto patalpose

Šiaudinio namo sandarumo bandymas

Sandarumo bandymas šiaudiniame name

Svarbi informacija prieš atliekant sandarumo testą

Sandarumo testas dėl pastato energinio sertifikavimo turi būti atliekamas tik baigus visus statybos darbus, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Sandarumo testo protokolas gali būti netinkamas pastato energiniam sertifikavimui, jeigu sandarumo matavimo metu nebus atlikti išvardinti darbai:

 • nebus sumontuotos gipso kartono lubų karkaso tvirtinimo detalės (jeigu pastate numatytos gipso kartono lubos);
 • nebus iki galo įrengti vėdinimo sistemos oro paėmimo ir išmetimo kanalai;
 • nebus sienose išpjautų rozečių skylių.

Tokie reikalavimai satybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 įsigaliojo nuo 2019 metų lapkričio 5 d., todėl rekomenduojame išvardytus darbus atlikti prieš užsakant sandarumo testą.

Kai keliami reikalavimai pastato sandarumo matavimams, šiuos matavimus turi atlikti bandymams pagal LST EN ISO 9972:2015 reikalavimus akredituotos laboratorijos. Bandymai turi būti atlikti pagal abu standarte LST EN ISO 9972:2015 nurodytus padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodus. Pastato sandarumo atitiktis atitinkamos energinio naudingumo klasės reikalavimams gali būti patvirtinta tik jeigu kiekvienu iš bandymo standarte nurodytu padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodu nustatyta oro apykaitos n50 vertė neviršija ribinės vertės.

D.U.K (Dažniausiai užduodami klausimai)

Kokia sandarumo testo kaina?

Sandarumo testo kaina priklauso nuo pastato šildomo ploto. Gyvenamiesiems namams kaina svyruoja nuo 200 € iki 300 €, daugiabučiams ir kitiems didesniems pastatams kaina nustatoma individualiai.

Kada geriausia atlikti namo sandarumo testą?

Testą geriausia atlikti du kartus: prieš atliekant pilną namo vidaus apdailą ir po jos.

 • Pirmas testas atliekamas, kai pasiektas toks statybos etapas: pastato sienos iš vidaus yra ištinkuotos, užsandarintas stogas (suklijuotos plėvelės), bei sienų ir išlyginamojo sluoksnio kontūras, sandariai sumontuotos durys ir langai, bet nėra sumontuotos gipso kartono lubos ir atlikti kiti vidaus apdailos darbai. Tuomet nesunkiai galima aptikti nesandarias pastato vietas ir greitai, be didelių nuostolių jas pataisyti. Jeigu testas atliekamas kai namo vidaus apdaila jau baigta, aptiktus defektus gali būti sudėtinga ir brangu ištaisyti.
 • Antras testas atliekamas, kai visi statybos ir apdailos darbai yra baigti (pasiektas 100 proc. baigtumas).

Ar verta atlikti sandarumo bandymą prieš perkant namą?

Atlikti sandarumo testą prieš perkant namą yra tiesiog rekomenduotina (būtina).
Sandarumo testas – tai lyg techninė namo patikra. Mūsų praktikoje yra buvę daug atvejų, kai nustačius broką pirkėjas atsisako būsto arba sudera daug mažesnę kainą. Į tai turėtų atkreipti dėmesį statytojai, nes atlikus sandarumo testą laiku atsiranda galimybė išvengti prieš tai minėtų nuostolių.

Kokie pasiruošimo darbai turi būti atlikti prieš sandarumo matavimą?

Prieš atliekant sandarumo testą reikia išjungti ir užsandarinti vėdinimo sistemą, užaklinti atvirų vamzdynų angas ir kitas atviras ertmes. Sandarumo testo eiga ir sistemų užsandarinimo pavyzdžiai.

Kiek trunka sandarumo testas?

Sandarumo matavimo trukmė 2–3 valandos.

Ar sandarumo testas yra tas pats, kas energinio naudingumo sertifikavimas?

Ne, norint gauti A, A+, A++ energetinio naudingumo sertifikatą būtina atlikti sandarumo testą ir atitikti keliamus reikalavimus. Sandarumo testas yra dalis energetinio naudingumo sertifikato.

Kiek laiko galioja pastato sandarumo protokolas?

Pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimą, galiojantį nuo 2019 metų lapkričio 5 d., pastato sandarumas turi būti išmatuotas ne anksčiau kaip vieni metai iki pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos.

Ko reikia norint pastatyti sandarų namą?

 • Specifinių žinių;
 • Kruopštumo statybos darbų metu;
 • Gerų projektinių sprendimų;
 • Laiku atlikto bandomojo sandarumo testo ir diagnozuotų problemų.

Kokia sandarumo testo nauda?

Atliekant pastato sandarumo bandymą, nustatomos nesandarios pastato vietos. Ištaisius šiuos defektus ženkliai sumažėja šilumos nuostoliai, išvengiama drėgmės kondensavimosi ir pelėsio. Žmonės statydamiesi būstus daug investuoja į šiltinimo medžiagas, bet šiltinimo sluoksnio storis ir medžiagų kokybė neturi prasmės, jei pastatas bus prastai užsandarintas. Ypač daug šilumos prarandama per stogą, kuriame nesuklijuotos arba blogai suklijuotos garo izoliacijos plėvelės, tai tikrai didelis statybos brokas. Taip pat, jei pastatas nesandarus, rekuperacinė sistema veikia neefektyviai, nes rekuperatorius, šalindamas orą iš patalpų, per pastato nesandarias vietas įtraukia šaltą lauko orą. Taigi, jei pasirinkote geriausias šiltinimo medžiagas ir įrengėte efektyvią rekuperacinę sistemą, bet namas nesandarus, Jūsų investicijos – beprasmės.

Ar reikalingas sandarumo testas priduodant namą?

Sandarumo testą privaloma atlikti A, A+ ir A++ energinės klasės pastatuose prieš atliekant jų energinį sertifikavimą ir deklaruojant statybos užbaigimą.
C ir B klasės pastatams sandarumo testas privalomas, kai šių pastatų projektavimas ar statyba finansuojama Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos biudžeto lėšomis ir leidimas statyti išduotas arba statybos darbai pradėti nuo 2019 m. vasario 1 d..
Šis reikalavimas yra tikrai veiksminga priemonė pastatų energijos suvartojimui sumažinti. 2016 metais Lietuvoje atsiradus reikalavimui atlikti sandarumo testą prieš priduodant namą, sparčiai ėmė kilti pastatų kokybė. Labai dažnai pirmo sandarumo testo rezultatas neatitikdavo keliamų reikalavimų. Tokiu atveju tekdavo atlikti pastato konstrukcinius pakeitimus, ištaisyti broką ir pakartoti sandarumo testą. Dažnai dvidešimt ir daugiau metų statybų srityje dirbęs darbų vadovas nebūdavo susidūręs su sandaraus namo įgyvendinimo sprendimais ir turėdavo, galima sakyti, mokytis iš naujo.

Kada sandarumo bandymas yra privalomas?

Sandarumo testą privaloma atlikti A, A+ ir A++ energinės klasės pastatuose prieš atliekant jų energinį sertifikavimą ir deklaruojant statybos užbaigimą. Šis reikalavimas taip pat taikomas C ir B klasės pastatams, kurių projektavimas arba statyba finansuojama Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos lėšomis, jei leidimas statyti išduotas arba statybos darbai pradėti nuo 2019 m. vasario 1 d..
Būna nemažai atvejų, kai žmonės, susipažinę su šio testo teikiama nauda, nusprendžia patikrinti B ar žemesnės energinės naudingumo klasės pastatą, kuriam atlikti sandarumo testą nėra privaloma. Užsakovai nori sužinoti pastato sandarumo rodiklį, rasti nesandarias pastato vietas (broką, jei būtų nustatytas), jas ištaisyti ir taip sumažinti išlaidas pastato šildymui.

Ar atliekate sandarumo testą dideliuose pastatuose? Koks didžiausias pastatas, kuriame galite atlikti testą?

Sandarumo testus atliekame ir dideliuose pastatuose. Didžiausias iki šiol pamatuoto pastato tūris yra 419235 m3. Galime atlikti ir daug didesnio pastato sandarumo testą, apribojimų nėra. Esame pasiruošę iššūkiams.

Kokie yra sandarumo rodikliai?

Pastatai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad nebūtų viršijamos statybos techniniame reglamente nurodytos norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui:

Energinio naudingumo klasė Pastato paskirtis
Gyvenamoji, administracinė, mokslo, gydymo Maitinimo, viešbučių, prekybos, sporto ir kt.
A+ ir A++ 0,6 1,0
A 1,0 1,5
B 1,5 2,0
C 2,0 2,0

Kokie reikalavimai keliami sandarumo testui?

Kai pastato sandarumo matavimas privalomas pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus, šiuos matavimus turi atlikti bandymams pagal LST EN ISO 9972:2015 reikalavimus akredituotos laboratorijos. Bandymai turi būti atlikti pagal abu standarte LST EN ISO 9972:2015 nurodytus padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodus.

Kaip atliekamas sandarumo testas?

Pastato sandarumo testą atliekame specialia įranga. Įranga sumontuojama į namo šildomo ploto apvalkalo dalį (dažniausiai į laukines duris). Sandarumo testo eiga.

Kuo skiriasi pasyvaus namo, A, A+ ir A++ namų sandarumo testai?

Sandarumo testo metodika išlieka tokia pat ir turi atitikti tuos pačius reikalavimus. Skiriasi tik A ir A+ arba A++ namo privalomos ribinės vertės.

Ar skiriasi sandarumo bandymas mūriniame ir karkasiniame name?

Sandarumo testo metodika išlieka tokia pati ir turi atitikti tuos pačius reikalavimus.

Ar reikia kartoti sandarumo testą?

Sandarumo testą rekomenduojama atlikti du kartus, t. y. prieš atliekant pilną vidaus apdailą ir po jos.

Koks sandariausias / nesandariausias išmatuotas pastatas?

 • UAB Tyrimų laboratorija yra pamatavusi du individualius namus, kurių sandarumo rodiklis n50 buvo 0,07 h-1. Nedideliems pastatams tai tikrai labai aukštas rodiklis.
 • Nesandariausias – buvo nustatytas n50 rodiklis apie 25.