Triukšmo matavimai

Autotransporto, geležinkelių, orlaivių triukšmo matavimai

Pastatų akustiniai tyrimai

Matavimai atliekami pagal standartą LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas“.


Pramoninio triukšmo matavimai

Garso ir triukšmo lygio matavimai

Pramonės objektų keliamo triukšmo lygio matavimai pagal LST ISO 1996-2:2017.