Triukšmo matavimai

Autotransporto, geležinkelių, orlaivių triukšmo matavimai

Pastatu akustiniai tyrimai

Matavimai atliekami pagal standartą LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas“.


Pramoninio triukšmo matavimai

Garso ir triuksmo lygio matavimai

Pramonės objektų keliamo triukšmo lygio matavimai (pagal LST ISO 1996-2:2017).