Kitos paslaugos

Termovizija - termoviziniai tyrimai

Termovizinių tyrimų metu nustatomi šalčio tiltai arba statybinis brokas.

Autotransporto, geležinkelių, orlaivių ir pramoninio triukšmo matavimai

Pastatu akustiniai tyrimai

Matavimai atliekami pagal standartą LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas“.


Vėdinimo sistemos oro srautų matavimai

Pastatu akustiniai tyrimai

Nustatomi tikslūs vėdinimo sistemos oro srauto kiekiai, išduodamas vėdinimo pasas.


Dirbtinio apšvietimo, patalpų mikroklimato matavimai

Matavimo metu įvertinamos darbo, gyvenamosios ir visuomeninės paskirties patalpų apšvietos ir šiluminės aplinkos charakteristikos.
Matavimai atliekami pagal akredituotus metodus, laikantis galiojančių higienos normų reikalavimų.