Lufttäthetsprovning i byggnad / Akustiska mätningar / Geologiska undersökningar | Tyrimų laboratorija UAB

Ackrediterat laboratorium

Tyrimu laboratorija UAB är ett ackrediterat laboratorium som genomför fysiska mätningar i hela Litauen. Laboratoriet betjänas bara av de mest högkvalificerade specialisterna och vi tycker att genom att välja oss du både väljer mätningar som utförs på ett noggrant och operativt sätt och främjar utveckling.

Information om laboratoriets ackrediteringsområden finns på den nationella ackrediteringsbyrån i Litauens webbsida.

Tiekėjų g. 19F, LT-97187, Kretinga

tyrimulaboratorija