Sandarumo testo eiga

 • Matavimo trukmė 2–3 valandos.
 • Prieš matavimą reikia išjungti ir užsandarinti vėdinimo sistemą, užaklinti atvirų vamzdynų angas ir kitas atviras ertmes.
  Pagal išankstinį susitarimą šiuos pasiruošimo veiksmus atlieka klientas arba laboratorijos darbuotojai.
  Užsandarinimo pavyzdžiai:
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
  Sandarinimo pavyzdys
 • Prieš sandarumo testą išmatuojame šildomų pastato patalpų tūrį ir įėjimo durų angoje sumontuojame matavimui reikalingą irangą (ventiliatorių).
  Kad būtų galima sėkmingai sumontuoti įrangą, durų anga turi būti taisyklingo stačiakampio formos.
 • Testas atliekamas dviem etapais: oras siurbiamas iš / į patalpas, taip slėgis patalpose sumažinamas/padidinamas.
 • Testo metu negalima įeiti / išeiti iš pastato, durys ir langai turi būti uždaryti.
 • Pagal testo rezultatus nustatoma oro apykaitos n50 vertė esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės.
 • Kliento pageidavimu matavimo metu atliekame nesandarių pastato vietų diagnostiką – tiksliai nustatome, kurios pastato vietos yra nesandarios, konsultuojame ir patariame, kaip šiuos defektus pašalinti.
 • Rekomenduojame, kad matavime dalyvautų už statybos darbų kokybę atsakingas asmuo.
 • Kad galėtume parengti galiojantį protokolą, klientas turi pateikti pastato kadastrinių matavimų bylą.
  (Pastato sandarumo klasifikavimo protokole privalo būti nurodytas statinio unikalus numeris ir pateikti visų statinio aukštų planai su aiškiai nurodytais matmenimis.)