Pastatų akustiniai matavimai

Prieš pripažįstant pastatą tinkamu naudoti turi būti nustatyta jo arba jo dalių faktinė garso klasė (A, B, C, D, E). Garso klasei nustatyti atliekami natūriniai akustiniai matavimai. Jų metu išmatuojamos ore sklindančio garso izoliavimo, smūgio garso izoliavimo, aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo rodiklių vertės.

Matavimai atliekami pagal šiuos standartus:

 • LST EN ISO 16283-1:2014; LST EN ISO 16283-1:2014/A1:2018 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.
  LST EN ISO 717-1:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.
 • LST EN ISO 16283-2:2015 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 2 dalis. Smūgio garso izoliacija“.
  LST EN ISO 717-2:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 2 dalis. Smūgio garso izoliavimas“.
 • LST EN ISO 16283-3:2018 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 3 dalis. Fasadų izoliavimas nuo garso“.
  LST EN ISO 717-1:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.
 • LST EN ISO 3382-2:2008; LST EN ISO 3382-2:2008/AC:2009 „Akustika. Patalpų akustinių parametrų matavimas. 2 dalis. Įprastinių patalpų aidėjimo trukmė“.


Pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003 naujai projektuojamų dvibučių, daugiabučių, blokuotų gyvenamųjų pastatų ir kai kurių triukšmui jautrių negyvenamųjų pastatų vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C.

Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė projektuojama statytojo (užsakovo) pageidavimu, tačiau ne žemesnė kaip E.Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas

Matuojamas šių statinio inžinerinių sistemų keliamas triukšmas:

 • Ventiliatorių;
 • Rekuperatorių;
 • Liftų;
 • Vandens šildytuvų, siurblių, kitos triukšmingos pagalbinės įrangos;
 • Šiukšlių vamzdžio;
 • Garažų vartų;
 • Šaldymo ir šildymo įrengimų;
 • Praustuvų, vonios, dušo, vandens čiaupo, unitazo, vandens sistemų skleidžiamų garsų;
 • Kitų inžinerinių įrenginių.

Matavimas atliekamas pagal standartą LST EN ISO 16032:2004 „Akustika. Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas. Ekspertinis metodas“. Užsakovui pageidaujant, įvertinama patalpos aidėjimo trukmė, turinti įtakos rezultatui.UAB "Tyrimų laboratorija" operatyviai, profesionaliai ir kokybiškai atlieka pastatų akustinius matavimus visoje Lietuvoje. Darbus atlieka kvalifikuoti, patyrę specialistai. Jeigu nustatoma nepriimtina pastato garso klasė, teikiamos konsultacijos garso izoliacijos gerinimo klausimais.